ไป๋ฮุ่ยถังคลินิก ตั้งอยู่ใน Int-Intersect พระราม 3

ไป๋ฮุ่ยถังคลินิก คลินิกฝังเข็ม ครอบแก้ว ทุยหนา พระราม 3 ตั้งอยู่ชั้น 2

บริเวณด้านหน้าไป๋ฮุ่ยถังคลินิก

ไป๋ฮุ่ยถังคลินิก เปิดทำการทุกวันตั้งแต่เวลา 11.00 – 20.00 น.

(รับคิวสุดท้ายเวลา 19.30 น.)

บรรยากาศภายในไป๋ฮุ่ยถังคลินิก

บรรยากาศภายในไป๋ฮุ่ยถังคลินิก แนะนำให้สำรองคิวก่อน เพื่อจะได้ไม่ต้องรอคิวนาน

มาด้วยรถยนต์ส่วนตัว มีที่จอดรถภายในศูนย์การค้า สะดวกสบาย

มาด้วยรถสาธารณะ มาได้ทั้งรถเมล์สาย 89 และ 205 หรือนั่งรถ BRT ลงสถานีวัดด่าน

Scroll to Top