บำรุงไต เพื่อสุขภาพที่ยั่งยืน

ในทางการแพทย์แผนจีน ไตเป็นอวัยวะที่สำคัญมากถือเป็นรากฐานของชีวิต การกำหนดสติปัญญา เส้นผม ผิวพรรณ กระดูก ความแข็งแรงของร่างกาย