ข้อควรปฏิบัติหลังการฝังเข็ม

หลังการฝังเข็มมีข้อข้อควรปฏิบัติดังต่อไปนี้