การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม
การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม - เตรียมใจ

1.เตรียมใจ

เตรียมความพร้อมไม่ควรวิตกกังวลหรือหวาดกลัวจนเกินไป

การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม - การแต่งกาย

2.การแต่งกาย

ควรสวมเสื้อผ้าที่สวมใส่สบาย ไม่สวมเสื้อผ้าที่รัดแน่นจนเกินไป

การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม - การรับประทานอาหาร

3.การรับประทานอาหาร

ควรรับประทานอาหารมาก่อนประมาณ 1 ชม. และไม่ควรรับประทานอาหารอิ่มจนเกินไปและไม่ควรปล่อยให้หิวจัด

การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม - ความสะอาดของร่างกาย

4.ความสะอาดของร่างกาย

ก่อนมาฝังเข็มควรอาบน้ำทำความสะอาดร่างกายมาให้เรียบร้อย

การเตรียมตัวก่อนมาฝังเข็ม - การพักผ่อน

5.การพักผ่อน

ควรพักผ่อนให้เพียงพอก่อนการมาฝังเข็ม หลังออกกำลังกายคนไข้ควรพักให้หายเหนื่อยก่อนการฝังเข็ม

Scroll to Top