แพทย์จีนของไป๋ฮุ่ยถังคลินิก

“เพราะศาสตร์จีนคือธรรมชาติ เราเน้นสร้างสมดุลจากภายใน โดยกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูด้วยตนเอง เพื่อความยั่งยืน ปลอดภัย จากพื้นฐานสู่องค์รวม”

แพทย์จีนธารารัตน์ ธำรงวรางกูร (หมอจินนี่)

ประวัติการศึกษา

Shanghai University of Chinese Medicine

Internship Program

2016-2017: Longhua Hospital

2015: Dahua Hospital

2014: First People Hospital

2013: Yuayang Hospital

“สุขภาพที่ดีของคนไข้ คือความสุขของหมอ”

แพทย์จีนฐรัศมิ์ พสุธาสถิตย์ (หมอจูน)

ประวัติการศึกษา

 • Huachiew Chalermprakiet University
 • Shanghai University of Traditional Chinese Medicine

Internship Program

 • Kunshan Hospital of Traditional Chinese Medicine
 • Shanghai Seventh People Hospital
 • Longhua Hospital

“สุขภาพที่ดี ต้องดีทั้งภายในและภายนอก นอกจากร่างกายที่ดีขึ้นแล้ว ก็อยากให้คนไข้กลับบ้านไป พร้อมกับความผ่อนคลาย สบายใจ”

แพทย์จีนอินทิรา ทองรุ่ง (หมอจ๋า)

ประวัติการศึกษา

 • Huachiew Chalermprakiet University
 • Shanghai University of Traditional Chinese Medicine

Internship Program

 • Kunshan Hospital of Traditional Chinese Medicine
 • Shanghai Seventh People Hospital
 • คลินิกการแพทย์แผนจีนหัวเฉียว
 • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
 • โรงพยาบาลมูลนิธิเทียนฟ้า
Scroll to Top