ไป๋ฮุ่ยถังคลินิก คลินิกแพทย์แผนจีน

เน้นการปรับสมดุลจากภายใน ซึ่งการรักษาจะประกอบด้วย การตรวจแมะชีพจร การฝังเข็ม ครอบแก้ว ยาสุมไพรจีน โคมอินฟาเรด และทุยหนา

ทำไมต้องเลือกศาสตร์แพทย์จีน

1.ช่วยรักษาสมดุลของร่างกาย

2.ปลอดภัย/ไม่ใช้สารเคมี

3.เห็นผลระยะยาว

Pulse Dianosis

การตรวจแมะชีพจร (Pulse Dianosis)

การฝังเข็ม (Acupuncture)

ครอบแก้ว (Cupping)

ยาสมุนไพรจีน (Traditional Chinese Medicine)

โคมอินฟาเรด (Infrared Lamp)

ทุยหนา (Tuina)

Scroll to Top