อารมณ์ทั้ง 7 ฉบับแพทย์แผนจีน

ทางแพทย์แผนจีนสามารถแบ่ง “อารมณ์ทั้ง7” ซึ่งจะมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกับการทำงานของอวัยวะต่างๆในร่างกาย โดยอารมณ์ทั้ง7นั้นประกอบไปด้วย ดีใจ(喜)、โกรธ(怒)、วิตกกังวล(忧)、ครุ่นคิด(思)、โศกเศร้า(悲)、กลัว(恐)、ตกใจ(惊) หากเราไม่รู้จักควบคุมอารมณ์อาจส่งผลกระทบต่ออวัยวะหลักทั้ง5(ตับ หัวใจ ม้าม ปอด ไต) และกระทบต่อการไหลเวียนของลมปราณ