ประจำเดือน

ประจำเดือนมาไม่ปกติกับศาสตร์แพทย์จีน

ในทางการแพทย์แผนจีนกระบวนการเกิดประจำเดือนเกี่ยวข้องกับเส้นลมปราณที่อยู่ช่วงเอว ท้องน้อย และเกี่ยวข้องกับอวัยวะม้าม ตับ หัวใจ และไตเป็นหลัก มักพบว่าขาดสมดุลมีภาวะพร่องมากกว่าภาวะแกร่ง โดยสาเหตุส่วนใหญ่มักเกิดจากปัจจัยภายในทางด้านอารมณ์เป็นหลัก ส่วนปัจจัยภายนอกมักเกิดจากพฤติกรรมการใช้ชีวิต

ฝังเข็มช่วยรักษาอาการปวดท้องประจำเดือนได้อย่างไร

สาเหตุทางการแพทย์แผนจีนนั้นมักเกิดจากอารมณ์เป็นหลักแล้วส่งผลทำให้ลมปราณและเลือดไหลเวียนติดขัด หรือการได้รับความเย็นมากระทบมากเกินไป

Scroll to Top