ปวดหลัง

ฝังเข็มกับอาการปวดหลัง

ในทางแพทย์แผนจีนจะใช้การรักษาโดยวิธีการฝังเข็มควบคู่กับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดๆ ผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นระบบประสาท กระตุ้นการฟื้นฟูลดการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อนั้นๆ

การรักษา office syndrome โดยแพทย์แผนจีน

การรักษาoffice syndromeโดยแพทย์แผนจีน กลุ่มอาการนี้สามารถรักษาได้โดยการฝังเข็มร่วมกับการครอบแก้ว การฝังเข็มจะไปช่วยบริเวณที่กล้ามเนื้อแข็งเกร็งให้คลายลง

Scroll to Top