ไมเกรนกับการฝังเข็ม

การฝังเข็มจะช่วยเพิ่มการหมุนเวียนเลือด และกระตุ้นร่างกายเข้าไปซ่อมแซมบริเวณที่ผิดปกติ นอกจากนี้ยังช่วยปรับสมดุล “อะไรมาเกินหมอจะระบายออก อะไรที่น้อยไปหมอจะเติมเข้า” เช่นหากพบว่ามีอาการที่มีความร้อนสูงร่วมด้วย จะต้องมีจุดที่ช่วยระบายความร้อนออกเป็นต้น เพื่อช่วยให้การรักษามีผลที่ยั่งยืนยิ่งขึ้นและแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ