การรักษา office syndrome โดยแพทย์แผนจีน

การรักษาoffice syndromeโดยแพทย์แผนจีน กลุ่มอาการนี้สามารถรักษาได้โดยการฝังเข็มร่วมกับการครอบแก้ว การฝังเข็มจะไปช่วยบริเวณที่กล้ามเนื้อแข็งเกร็งให้คลายลง