ฝังเข็มกับอาการปวดหลัง

ในทางแพทย์แผนจีนจะใช้การรักษาโดยวิธีการฝังเข็มควบคู่กับเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าเพื่อช่วยให้กล้ามเนื้อมีการยืดหดๆ ผ่อนคลาย ช่วยกระตุ้นระบบประสาท กระตุ้นการฟื้นฟูลดการอักเสบบริเวณกล้ามเนื้อนั้นๆ